โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางมารศรี ใจรังสี ผู้ตรวจราชการกรม นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดยจัดให้มีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ณ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด (โรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา) ต่อจากนั้นได้ร่วมลงพื้นที่มอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 9 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ทุพลภาพและครอบครัว ตามนโยบาย “แรงงงานอุ่นใจของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน”  ทั้งนี้ ได้มีนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (ปทุมธานี) ได้ร่วมให้คำแนะนำด้านกายภาพบำบัด และการช่วยเหลือตนเองให้กับผู้ประกันตน
621881d0e596b5.06818362.jpg

621881d1490672.30853447.jpg

621881d1bec7d2.02368973.jpg


621881d2098d61.62112942.jpg