สมาคมผู้บริโภคสงขลา หรือ หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา กลไกขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่

สมาคมผู้บริโภคสงขลา หรือ หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา เป็นกลไกขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ของ สภาองค์กรของผู้บริโภค มีภารกิจรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย หรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เช่น ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการใช้อินเทอร์เน็ต เสนอโพรโมชันแพง แต่ประสิทธิภาพไม่คุ้มราคา / หรือซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปก และโฆษณาเกินจริง

ทางด้านคุณจุฑา สังขชาติ  หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า "อยากให้ลุกขึ้นมาร้องเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อให้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ถูกละเมิดสิทธิ์คนอื่นอีก และผู้ประกอบการเองก็จะพัฒนาคุณภาพบริการของเค้าจากผู้ร้องเรียนเนี่ยแหละค่ะ"

หลายเรื่องราวที่ผู้บริโภคถูกลอยแพ และเกิดขึ้นซ้ำๆ ในแต่ละวัน เป็นหน้าที่ของ หน่วยงานประจำจังหวัด ที่จะต้องคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ หน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพ ก็ทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกัน โดยพบว่า ปัญหาการเบี้ยวจ่ายประกันภัยโควิด-19 ในบางบริษัท สูงสุดเป็นอันดับ 1 / รองลงมาซื้อของออนไลน์ แต่ไร้คุณภาพ และเที่ยวบิน ยกเลิกการเดินทาง ไม่จ่ายเงินคืน

ธนัช ธรรมมิกสกุล เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หน่วยงานประจำ กทม. กล่าวว่า "เป็นปัญหาที่อาจจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยต้องร่วมกันทุกภาคส่วน แต่ทางมูลนิธิเองขอเสนอที่จะทำเป็น one stop service คือแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จเลย"

ผู้บริโภคที่เดือดร้อน จากการซื้อสินค้าและบริการไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนมายังสภาองค์กรของผู้บริโภค หรือหน่วยงานประจำจังหวัด ได้ทันที 24 ชั่วโมง