ประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน (SOMY) เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ในวาระที่ประเทศกัมพูชาเป็นประธานอาเซียน (Joint Coordination Meeting with SOMY) ระหว่างเวลา 08.30 – 10.10 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและนำเสนอกิจกรรมตามกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเยาวชน ในวาระที่ประเทศกัมพูชาเป็นประธานอาเซียน และจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และ 41 ในปี 2022

6215a7ad9ebb43.10811527.jpg
6215a7addad576.42630751.jpg
6215a7adec89a2.76349269.jpg
 
ทั้งนี้ ประเทศกัมพูชาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระการเป็นประธานอาเซียน ดังนี้

1. ถ้อยแถลงผู้นำเยาวชนอาเซียนในวาระปีของเยาวชนอาเซียน 2022 (ASEAN Youth Leaders’ Statement on the Year of ASEAN Youth 2022) โดยจะนำเสนอถ้อยแถลงนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 หรือ 41 ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565

2. กิจกรรมคู่ขนาน (Side events) จำนวน 4 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
    (1) การเสวนาเยาวขนอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Youth Dialogue)
    (2) การประกวดวิดีโอเยาวชน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Youth Video Contest)
    (3) การประกวดภาพถ่ายเยาวชน (The ASEAN Youth Photo Competition) และ
    (4) การโต้วาทีเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Debate)

6215a7ae3f4544.36343527.jpg

6215a7ae93ddc0.95733505.jpg

6215a7aec1be00.92926373.jpg

ข่าวอื่นในหมวด