“สุชาติ” รมว.แรงงาน ส่ง เลขาธิการ สปส. “บุญสงค์” ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ พร้อมสนับสนุนการทำงานเครือข่าย “บวร”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนางพิชญาภรณ์ กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาววิมลรัตน์ เกสโร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง นายบรรเทิง หมวดจันทร์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ทุพพลภาพ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่มีความไม่ปลอดภัยหรือประสบอันตรายเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนคนในครอบครัว โดยมอบนโยบายสำคัญให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินงานติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ภายใต้แคมเปญ “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน” ที่จะมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความสุขและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยในวันนี้ ตนและคณะ ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ในตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวลดาวัลย์ คงอิ่ม อายุ 49 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จากอุบัติเหตุเป็นลมล้มศีรษะกระแทกพื้นมีอาการชักเกร็ง ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ยกแขน มือข้างซ้ายหยิบจับของไม่ได้ หัวใจเต้นผิดปกติ ปัจจุบันนางสาวลดาวัลย์ อยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีพ พร้อมค่าพาหนะในการไปรับการบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท ในการนี้นางสาวลดาวัลย์ คงอิ่ม ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ได้กล่าวขอบคุณ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ที่ให้ความห่วงใยดูแลเอาใจใส่และเป็นกำลังใจให้ตนไม่ย่อท้อ และต่อสู้ชีวิตต่อไป

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ ดูแลเอาใจใส่ผู้ประกันตนให้รู้สึกอบอุ่น ดุจคนในครอบครัว โดยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องสวัสดิการที่ดี ในสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดให้กับผู้ประกันตน

ในโอกาสลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมกล่าวขอบคุณให้กำลังใจการทำงานแก่เครือข่ายประกันสังคม และเครือข่าย “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเครือข่าย “บวร” ในระดับพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอเป็นกลไกสำคัญในขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมภาคสมัครใจไปสู่แรงงานภาคอิสระอย่างทั่วถึง อาทิ อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำเครือข่ายที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวน รวมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่พึงพอใจ โดยมุ่งเน้นการยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ โดยมีเป้าหมายให้แรงงานอิสระในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคมและสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช และอีก 2 สาขาคือ สาขาทุ่งสง สาขาสิชล มีผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมจำนวน 94,490 คน มีเครือข่ายประกันสังคม จำนวน 198 คน จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายใต้เครือข่าย จำนวน 4,780 คน และมีเครือข่าย “บวร” จำนวน 764 คน
-------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506


6209e440f0f3e3.63211890.jpg

6209e4412c9a26.47912139.jpg

ข่าวอื่นในหมวด