ตรวจสุขภาพฟรี!! 14 รายการ ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันมาตรา 33 และมาตรา 39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เปลี่ยนไปไม่ซ้ำในแต่ละวัน ยิ่งทำให้ “เรา” ต้องหมั่นปกป้อง ดูแล และใส่ใจร่างกายอยู่สม่ำเสมอ การดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคน เนื่องจากร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของเรานั้นทำงานอยู่ตลอดเวลา และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าร่างกายก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อพบโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จึงขอแนะนำสิทธิประโยชน์และพร้อมกับเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด มาใช้สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพประจำปี 14 รายการฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการของสำนักงานประกันสังคม โดยแบ่งการตรวจออกได้ ดังนี้...

การตรวจร่างกายทั่วไป
• การตัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
• การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
• การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
• การตรวจตาด้วย Snellen eye Chart

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ปัสสาวะ UA

การตรวจสารเคมีในเลือด
• น้ำตาลในเลือด FBS
• การทำงานของไต CR
• ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL

การตรวจอื่น ๆ
• เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
• มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
• มะเร็งปากมดลูก วิธี Via
• เลือดในอุจจาระ FOBT
• Chest X – ray

ทำไมการตรวจสุขภาพจึงมีความสำคัญ?
“การตรวจสุขภาพประจำปี” นอกจากจะช่วยให้ตรวจพบโรคก่อนที่จะแสดงอาการหรือลุกลามนั้น ยังมีส่วนช่วยในวางแผนเพื่อการรักษาที่เหมาะสม รวมถึงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ ตลอดจนช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี

ตรวจสุขภาพประจำปีกับ “ประกันสังคม” ได้ที่ไหนบ้าง?
ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นเลือกที่หัวข้อ “สถานพยาบาล”

เพราะ “สุขภาพดี” เริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณ มาร่วมเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไปพร้อมกัน โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
o LINE OFFICIAL ACCOUT: @ssothai
o สายด่วน 24 ชั่วโมง: 1556
o เว็บไซต์: www.sso.go.th


62010951c36cc9.04791664.jpg