เตือนภัย SMS : อย่าหลงเชื่อ SMS หลอกลวง

เรียนรู้วิธีรับมือกับ SMS และสายโทรศัพท์หลอกลวงข้อมูลส่วนตัว ไปพร้อมๆ กับ "ธาม" วรปรัชญ์ ปราจันทร์ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. และ "ท๊อฟฟี่" โสภณ ทับกลอง ผู้พิการทางการมองเห็น กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน เตือนภัย SMS