รู้ทันเนื้อหาสื่อต้องห้าม : เราจะร่วมตรวจสอบเนื้อหาต้องห้ามได้อย่างไร

รู้หรือไม่? เนื้อหาสื่อประเภทใดที่ห้ามเผยแพร่ และเราสามารถร่วมตรวจสอบเนื้อหาสื่อต้องห้ามได้ กับ "ต้น" วัชรินทร์ ชาลี พิธีกรคนหูหนวกกลุ่มแรกของประเทศไทย และ "แซก" ณัฐนันท์ จันทพันธ์ Miss Deaf Trans Thailand 2020 ที่จะพาไปรู้จักเนื้อหาสื่อต้องห้าม และโทษที่ระบุไว้หากมีผู้ใดกระทำการละเมิดข้อกฎหมาย กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน รู้ทันเนื้อหาสื่อต้องห้าม

ข่าวอื่นในหมวด