รู้ทัน Cyber Bullying : เมื่อต้องรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

รู้เท่าทันการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ไปกับ "ต้น" วัชรินทร์ ชาลี พิธีกรคนหูหนวกกลุ่มแรกของประเทศไทย และ "การ์ตูน" ชยาภรณ์ ทองท้วม Miss Deaf International Thailand 2020 ที่จะมาแนะนำการรับมือกับการ Bullying กับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไป ตอน รู้ทัน Cyber Bullying