สำนักงานประกันสังคมเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 แล้ว

สำนักงานประกันสังคม เริ่มฉีดวัคซีนโควิด– 19 เข็ม 3 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 โดยได้จัดตั้งจุดฉีดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 จุดฉีด และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา รวม 13 จุดฉีด โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.-31 มี.ค.65 รวมทั้งสิ้น 52 วันทำการ (เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

61e92f05f36d77.78827776.jpg

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่าน ที่นายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ eservice เมื่อได้รับแจ้งกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เหมือนกันกับการฉีดวัคซีนทุกครั้งที่ผ่านมา คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น และที่สำคัญคือ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ