โควิดทำเด็กไทยเสียโอกาสหลุดจากระบบศึกษา นายกรัฐมนตรีลั่นเดินหน้าโครงการ พาน้องกลับมาเรียน

วันนี้ (17 ม.ค.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ 12 หน่วยงาน  ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “พาน้องกลับมาเรียน” ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


61e539b28a6a49.97793589.jpg
 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากเน้นเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังต้องสร้างคุณภาพของการศึกษา และคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองควบคู่กันไปด้วย เพื่อไม่ให้เด็กที่นำกลับเข้ามาในระบบแล้วต้องหลุดออกจากระบบอีก เพราะการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์คือการลงทุนโดยตรง มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ย้ำอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟัน ปัญหามีไว้แก้ไข ถ้าไม่มีทั้งอุปสรรคและปัญหาก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมฝากครูสอนให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคี หากประเทศขาดเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดความก้าวหน้า

สำหรับสถิตินักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ รายงานว่า มีจำนวนมากถึง 238,707 คน ซึ่งหลังจากดำเนินการเชิงรุกตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา สามารถตามนักเรียนกลับมาเรียนได้ 127,952 คน ยังมีเด็กที่หลุดจากระบบจำนวน 110,755 คน

ข่าวอื่นในหมวด