สอบ. เสนอแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

ความสะดวกสบายในเมืองใหญ่ที่ต้องใช้ความเร่งรีบ อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือระบบขนส่ง โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า แต่ใช่ว่า...ใครๆ ก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้ทุกวัน เพราะค่าโดยสารที่ค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับค่าครองชีพ

ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยที่มีราคาขั้นแพงที่สุดในโลก กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลัง กทม. ออกประกาศปรับเพิ่มราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็น 104 บาท แต่ได้เลื่อนการขึ้นราคาไปก่อน หลังถูกกระแสวิจารณ์อย่างหนัก เพื่อให้รถไฟฟ้าเป็นขนส่งมวลชนที่ทุกคนเข้าถึงได้ในราคาเป็นธรรม สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือ สอบ. องค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้บริโภค ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ราคาค่าโดยสารสายสีเขียว ไปยังนายกรัฐมนตรีและ ครม.ให้มีมติไม่อนุมัติต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อให้มีโอกาสพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดเก็บค่าโดยสาร ดังนี้

ค่าโดยสารไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงขั้นต่ำ และเชื่อมต่อไปยังรถเมล์ เรือเมล์ ให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่างทั่วถึง

เปิดให้เอกชนทุกรายสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างโปร่งใส โดยรัฐเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด และเสนอหารายได้จากสถานีส่วนต่อขยาย อาทิ ค่าเช่าพื้นที่สถานี ค่าโฆษณา มาชำระหนี้ทั้งหมดของ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

รถไฟฟ้า ถือเป็นบริการสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้ จึงไม่ควรผลักภาระให้กับผู้ใช้บริการ

ข่าวอื่นในหมวด