สสส.รับรางวัลเนลสัน แมนเดลา

จากหลายปีที่ผ่านมาคนไทยหันมาสนใจเรื่องสุขภาพ ยอดผู้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไทยได้รับโล่เกียรติยศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ประกาศ ให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้รับรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021 ประเภทองค์กรสร้างผลงานสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีพิธีมอบโล่ ในการประชุมสมัชชา

ใหญ่องค์การอนามัยโลกสมัยที่ 74 ที่จัดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO  ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับรางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 เป็นอีกหนึ่งโล่เกียรติยศรางวัลที่ทรงคุณค่า แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินส่งเสริมสุขภาพกว่า 20 ปี

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ยังกล่าวว่า “ในการก้าวสู่ทศวรรษที่สาม ของ สสส. มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ยังคงขอเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและสังคมมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน