ยูนิเซฟส่งอุปกรณ์ป้องกันกว่า 300,000 ชิ้น ช่วยกลุ่มเปราะบางในไทยสู้วิกฤตโควิด-19

องค์การยูนิเซฟได้เร่งจัดส่งอุปกรณ์สุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและอุปกรณ์การเรียนรู้กว่า 300,000 ชิ้น ไปช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่เปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งในสถานที่และจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็ก ๆ กลุ่มเปราะบางปลอดภัย และยังคงสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สาม ซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทย

อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ได้จัดส่งไปยังถึงเด็กและครอบครัวกลุ่มเปราะบางกว่า 63,000 คน โดยประกอบด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาฆ่าเชื้อ หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งหนังสือและของเล่นเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไม่ให้ขาดตอนในช่วงที่ต้องอยู่บ้านระหว่างโรงเรียนปิดยาวต่อเนื่อง

อุปกรณ์เหล่านี้ได้จัดส่งไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติ โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตลอดจนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่กำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้

ก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยูนิเซฟได้แจกจ่ายถุงอุปกรณ์บรรเทาทุกข์กว่า 22,000 ชุด อันประกอบด้วยนมยูเอชที อุปกรณ์สุขอนามัยต่าง ๆ หนังสือ ของเล่น และอุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ และครอบครัวในชุมชนคลองเตย โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคลองเตยดีจัง และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ รวมทั้งเหล่าอาสาสมัครผ่านโครงการ I Am UNICEF

ตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 เริ่มระบาดในประเทศไทย ยูนิเซฟได้แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์เสริมสร้างการเรียนรู้ไปยังครอบครัวกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า 700,000 ชิ้น เพื่อช่วยปกป้องเด็กและครอบครัวจากโรคโควิด-19 พร้อมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่ระบาด

ร่วมโครงการอาสาสมัครกับยูนิเซฟเพื่อช่วยกันสู้โควิด-19 ได้ที่: https://www.unicef.org/thailand/i-am-unicef

เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องโควิด-19 กับการทำงานขององค์การยูนิเซฟ:  www.unicef.org/coronavirus or www.unicef.org/thailand

ร่วมบริจาคเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ผ่านองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ที่:
ออนไลน์: https://unicef.or.th/en/donate/campaigns/covid-19

โอนผ่านบัญชีธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 201-3-01324-4
กรุณาส่งข้อมูลติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) พร้อมใบสลิปมาที่ยูนิเซฟ โดยระบุ “โควิด-19” มาที่ unicefthailand@unicef.org

สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  
ณัฐฐา กีนะพันธ์ โทร. 086 616 7555, nkeenapan@unicef.org

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/08/60bf77425486f0.76930754.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/08/60bf7742adf082.91996087.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/08/60bf7743095e99.36454298.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/06/08/60bf774343b1b4.28631241.JPG