สุพรีม ฟาร์มาเทค ร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ M. R. Mozafari ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีระดับโลก มุ่งปฏิวัติเทคโนโลยี เพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมอาหารเสริม

บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด บริษัทผู้นำทางด้านการผลิตและส่งออกอาหารเสริมรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ M. R. Mozafari  นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังระดับโลก  ในการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตอาหารเสริมรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือ “เทคโนโลยีไลโปโซม”

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0f00b42d5.99170460.jpg

โดยทาง คุณมิลินท์ วินทรสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับ ศาสตราจารย์ M. R. Mozafari นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนไบโอเทคโนโลยีระดับโลก ที่นำทีมเข้าร่วมการวิจัยและวางแผนพัฒนาร่วมกับ บริษัท สุพรีม นาโนไบโอติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สุพรีม กรุ๊ป

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0eb0c6056.49799434.jpg

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตอาหารเสริมรายใดกล้าลงทุนเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีไลโปโซม” เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงและด้วยขนาดของสารที่มีขนาดเล็กระดับนาโนทำให้กระบวนการในการผลิตนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก   ด้วยเหตุนี้บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด จึงเป็นบริษัทอันดับต้น ๆ ของอาเซียนที่สามารถผลิตอาหารเสริมด้วย “เทคโนโลยีไลโปโซม” ได้    ซึ่งในปีนี้ทางบริษัท ฯ มีโครงการที่จะพัฒนาสารสกัดด้วย “เทคโนโลยีไลโปโซม”  โดยสารกลุ่มแรกที่จะถูกนำมาพัฒนา ได้แก่ วิตามินซี ,วิตามินดี , แคลเซียม , แมกนีเซียม , โคเอ็นไซม์ Q10 และแอสตาแซนทีน เป็นต้น รวมทั้งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ อะพิจีนิน , เคอร์คูมิน , เคอร์ซิติน , แคมพ์เฟอรอล , เฮสเพอริดิน , ซิลีมาริน , จินเจอรอล , เบอร์แบร์ริน , เรสเวอราทรอล และอีกมากมาย   ซึ่ง “เทคโนโลยีไลโปโซม” ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างมากเนื่องจากทำหน้าที่ห่อหุ้มสารสกัดสำคัญให้คงคุณภาพระหว่างทางที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย   เพื่อไม่ให้ถูกทำลายโดยเอ็นไซม์และน้ำดีในระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ “เทคโนโลยีไลโปโซม” ยังไม่ส่งผลเสียต่ออวัยวะสำคัญอย่างตับ ทำให้สารสกัดสำคัญส่งตรงเข้าสู่เซลล์ได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0ec0c5ec5.60132257.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0eb94b882.74082873.jpg

ทางด้านศาสตราจารย์ M. R. Mozafari มีผลงานการวิจัยในการตีพิมพ์มากกว่า 200 บทความ  และผลงานการจดสิทธิบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์มากถึง 8 สิทธิบัตร นอกจากนั้นยังเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ “Nanoliposome”  อีกทั้งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎี “Mozafari Method”  ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้ “เทคโนโลยีไลโปโซม” ในเชิงอุตสาหกรรมทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการทางด้านการแพทย์

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0f087eac6.47788785.jpg

ในปี 2021 นี้ บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 6-7 สาขาในต่างประเทศ โดยจะใช้ “เทคโนโลยีไลโปโซม” ในการผลิตและพัฒนาสูตรอาหารเสริมให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละประเทศเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้น พร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่จะผลักดันกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพอันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญของวงการอุตสาหกรรมอาหารเสริมและวงการทางด้านแพทย์ต่อไป

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0ec825e06.94162611.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0ecee74f1.36583328.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0ed845104.74136223.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/02/05/601ce0ef8e1fe8.93739454.jpg