My Rhythm มายริทึ่ม ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ คริส พีรวัส กับการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต

สัมภาษณ์ คริส พีรวัส กับผลงานการแสดง
ครั้งแรกในวงการบันเทิง...

My Rhythm 12 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์