รู้อยู่กับน้ำ ตอนที่ 3 ขุดสระอย่างไร ให้มีน้ำใช้ ทั้งปี

ถ้าพื้นที่ของคุณอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำชุมชน ฝนตกน้อย
สระน้ำคือทางเลือกที่น่าสนใจ แล้วต้องเลือกพื้นที่แบบไหน
ขุดอย่างไรให้มีน้ำใช้เพียงพอ?... ซีรีส์ แอนิเมชัน “รู้อยู่กับน้ำ” มีคำตอบ!!!

ตอน “ขุดสระอย่างไร ให้มีน้ำใช้ ทั้งปี”
ขอเสนอวิธีการขุดสระเก็บน้ำ
มาเรียนรู้กันครับ
#วิธีเก็บน้ำ #หน้าแล้ง

Animation Series “รู้อยู่กับน้ำ”
แล้วคุณจะอยู่กับน้ำได้ในทุกสถานการณ์