รู้อยู่กับน้ำ ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาน้ำตอก

หากคุณเป็นอีกคนที่มีปัญหาที่ดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ฝนตกเท่าไรน้ำหายหมด
ทำอย่างไรจะไม่ขาดน้ำ?... ซีรีส์ แอนิเมชัน “รู้อยู่กับน้ำ” มีคำตอบ!!!

ตอน “น้ำบ่อตอก ภูมิปัญญาจัดการน้ำฤดูแล้ง”
ขอเสนอวิธีการหาน้ำใช้ ในหน้าแล้ง
มาเรียนรู้กันครับ
#วิธีเก็บน้ำ #หน้าแล้ง

อย่าลืม!! พบกันทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น
Animation Series “รู้อยู่กับน้ำ”
แล้วคุณจะอยู่กับน้ำได้ในทุกสถานการณ์