รู้อยู่กับน้ำ ตอนที่ 1 สำรองน้ำครัวเรือนเรื่องสำคัญ

ฝนฟ้าอาจไม่ตกต้องตามฤดูกาล!
จะทำอย่างไร?...ให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งที่จะยาวนานมากขึ้น ซีรีย์ แอนิเมชั่น “รู้อยู่กับน้ำ” มีคำตอบ!!!

ตอน สำรองน้ำครัวเรือนเรื่องสำคัญ
ขอเสนอทางเลือก ทางรอด
และวิธีการเก็บน้ำไว้ใช้ ได้ด้วยตัวเอง
.
หากบ้านมีสมาชิก 5 คน ต้องเก็บน้ำอย่างไร?...ถึงจะมีใช้เพียงพอ แล้วต้องดีไซน์การเก็บน้ำอย่างไร?

มาเรียนรู้กันครับกับ
Animation Series “รู้อยู่กับน้ำ”
พบกันทุกวันอังคาร เวลา 18.00 น
#วิธีเก็บน้ำ#หน้าแล้ง