เพลงประกอบภาพยนตร์ รักนะ ซุปซุป 30 กรกฎาคม ในโรงภาพยนตร์

ความหวานกลมกล่อมต้องปรุงรสนาน
แต่ถ้าอยากหวานกันนาน ๆ ต้อง "ปรุงด้วยใจ"
เพลงประกอบภาพยนตร์ "รักนะ ซุปซุป"

รักนะ ซุปซุป 30 กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์