ยูนิเซฟมอบน้ำยาตรวจโควิด-19 เพื่อช่วยรับมือการแพร่ระบาดในประเทศไทย

องค์การยูนิเซฟเตรียมส่งมอบน้ำยาตรวจ โควิด-19 มูลค่า 5 ล้านบาทแก่สถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสถาบันบำราศราดูรสามารถใช้น้ำยาตรวจโควิด-19 สำหรับเครื่องอัตโนมัติ ช่วยตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยเครื่องตรวจระบบอัตโนมัติของทางสถาบันฯ สามารถรองรับการตรวจได้มากถึง 1,440 ตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าการตรวจแบบธรรมดามาก

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/23/27UNICEF_reagent_to_BIDI_photo_02.jpg

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การตรวจหาเชื้อที่รวดเร็วและแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้เราเข้าใจอัตราการแพร่ระบาดได้ดีขึ้น ยูนิเซฟพร้อมสนับสนุนรัฐบาลไทยในการเพิ่มกำลังการตรวจหาเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  และพร้อมดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมที่เด็ก ๆ และครอบครัวกำลังต้องเผชิญอยู่”

นอกจากการจัดหาและส่งมอบชุดตรวจ โควิด-19 แล้ว ยูนิเซฟยังได้ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจและหน่วยงานสหประชาชาติอื่น ๆ ในการต่อสู้กับ โควิด-19 ในด้านต่าง ๆ เช่น

- ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จัดส่งสบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกว่า 150,000 ชิ้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่เปราะบางทั่วประเทศ
- เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองและการดูแลจิตใจตนเองแก่เด็กและครอบครัวผ่านสื่อต่าง ๆ
- สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขอนามัยแก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติใน 18 จังหวัด
- สำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มที่เปราะบางที่สุด
- จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด
- จัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนในไม่กี่เดือนข้างหน้า

นายดาวินกล่าวเสริมว่า “วิกฤตครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่าง ๆ ภาคธุรกิจ  อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน รวมถึงพวกเราทุกคนที่จะมาช่วยกันสนับสนุนทรัพยากร ความรู้และทักษะ ความเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นที่จะทำให้เราฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปได้”

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/23/18UNICEF_reagent_to_BIDI_photo_01.jpg

ยูนิเซฟได้ประกาศระดมเงินบริจาคเป็นจำนวน 651.6 ล้านเหรียญ (21,000 ล้านบาท) จากทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 โดยท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ที่

ออนไลน์: http://www.unicef.or.th/th/covid19

โอนผ่านบัญชีธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 201-3-01324-4
กรุณาส่งข้อมูลติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) พร้อมใบสลิปมาที่ยูนิเซฟ โดยระบุ “โควิด-19” มาที่ unicefthailand@unicef.org

ท่านสามารถร่วมโครงการอาสาสมัครกับยูนิเซฟเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทาง
>> https://www.unicef.org/thailand/i-am-unicef

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่:
ณัฐฐา กีนะพันธ์, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 086 616 7555, nkeenapan@unicef.org 
วรวุฒิ ชูมณี  องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, 093 442 8289, wchumanee@unicef.org