ชเว ชีวอน ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ ส่งความห่วงใย กำลังใจ และคำแนะนำในช่วงโควิด-19

ชเว ชีวอน ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปฟิซิก ขอส่งความห่วงใย กำลังใจ และคำแนะนำแก่ทุกคนในช่วง โควิด-19 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ที่พวกเราและคนทั้งโลกต้องเผชิญกับการต่อสู้กับโรคระบาด หลายคนสามารถปรับตัวได้แล้ว และเริ่มแบ่งปันความช่วยเหลือไปให้ผู้อื่น แต่หลายคนยังคงพยายามปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น และปลอดภัย

ชเว ชีวอน ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปฟิซิก เป็นหนึ่งคนที่รับรู้ถึงความยากลำบากของทุกคน จึงได้ส่งความห่วงใย กำลังใจ รวมทั้งข้อแนะนำในการดำเนินชีวิตให้แก่ทุกคนผ่านยูนิเซฟในคลิปวีดีโอนี้นอกจากนี้ ยูนิเซฟได้ประกาศระดมเงินบริจาคประมาณ 21,000 ล้านบาทจากทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤต โควิด-19 (Covid-19) ร่วมบริจาคผ่านยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ที่ : http://www.unicef.or.th/th/covid19

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/21/774-21-2020_1-57-59_PM.jpg