ช่อง 7HD มอบเงินบริจาคจากประชาชนที่ร่วมสมทบใน โครงการ “ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19”

ธารน้ำใจต่อเนื่อง : ผู้แทนจาก ช่อง 7HD (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินบริจาคจากประชาชนที่ร่วมสมทบใน โครงการ “ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งเพิ่มระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2563 จำนวน 2,302,579.68 บาท (สองล้านสามแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบแปดสตางค์)  ให้แก่  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นแห่งที่ 11 โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ที่ จ.ภูเก็ต สรุปยอดเงินบริจาคในโครงการฯ ที่มอบให้กับ 11 โรงพยาบาล เป็นเงินทั้งสิ้น 37,302,579.68 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบแปดสตางค์) ทั้งนี้ ช่อง 7HD ได้ดำเนินการปิดบัญชีบริจาคในโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการนี้