“อ๊อฟ–ธันญ์–ไผ่–แมทธิว” รับรางวัลสปอร์ตแมน 2013

นายสมบัติ คุรุพันธุ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบประกาศเกียรติคุณสปอร์ตแมน 2013 ให้แก่ อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา ธันญ์ ธนากร ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล และแมทธิว ดีน ฉันทวานิช นักแสดงจากช่อง 7 สี เพื่อประกาศยกย่องชมเชย แก่บรรดาศิลปินนักแสดงชาย ที่รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งมีบุคลิกภาพสง่างามสมชายชาตรี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556