ช่อง 7HD เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก “เข็มอานันทมหิดล”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึก "เข็มอานันทมหิดล" ประจำปี พ.ศ.2562 ให้แก่ ช่อง 7HD ในฐานะผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกันนี้ยังมี โก้-วศิน อัศวนฤนาท พระเอกหนุ่มจากละคร “ขิงก็รา ข่าก็แรง” ร่วมรับมอบ ในฐานะนักแสดงผู้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ณ อาคาร อปร ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอานันทมหิดล 9 มิ.ย.2562

ข่าวอื่นในหมวด