ช่อง 7HD รวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่อง 7HD น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศข่าว รวมถึงผู้ผลิตรายการ และผู้ผลิตรายการละคร พร้อมด้วยพนักงาน ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนาม ช่อง 7HD ดังต่อไปนี้

ช่อง 7HD ร่วมกับ สำนักงานเขตพระโขนง จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จำนวน 72 รูป ที่ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

และยังนำคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศข่าวเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วม เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ  ณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ช่อง 7HD ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตรายการ และผู้ผลิตรายการละคร รวมถึงพนักงาน ร่วมถวายพระพร ชัยมงคลพร้อมตั้งสัจจะวาจาถวายความสวามิภักดิ์ และความจงรักภักดี พร้อมทั้งจักตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ความสมัครสมานสามัคคี เพื่อสนองพระราชปณิธาน ตามพระปฐมบรมราชโองการ ให้บังเกิดสุขแก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยเต็มสติปัญญาและกำลังความสามารถ และในการนี้ยังได้ร่วมปลูก ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ช่อง 7HD โดย นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง รองประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศข่าว รวมถึงผู้ผลิตรายการ และผู้ผลิตรายการละคร ในนามบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร่วมกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5-6 พฤษภาคม 2562

นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ในด้านรายการโทรทัศน์ได้มีการผลิตรายงานพิเศษต่าง ๆ อาทิ รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงานภาครัฐนำศาสตร์พระราชาในด้านต่าง ๆ มาพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยในทุกด้าน คอลัมน์ ปิ่นอาสา ใน รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความดีของประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตอาสาพระราชทาน ทำความดีด้วยหัวใจ รวมทั้งคอลัมน์ กรีนรีพอร์ต  นำเสนอสกู๊ปพิเศษด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ต้นรวงผึ้งพระราชทาน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกด้วย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ทางช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook, IG, Twitter, YouTube: Ch7HD และเว็บไซต์: www.ch7.com

ข่าวอื่นในหมวด