ช่อง 7HD มอบทุนหนุนเยาวชนไทย สานต่อโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา”

ช่อง 7HD โดย คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาหนุนเยาวชนไทย สานต่อโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 210 ทุน รวมเป็นเงิน 1,680,000 บาท ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี จนนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร สพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการ

การมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 370 ทุน และได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” (ปริญญาตรี) จำนวน 30 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาทุนของโครงการฯ เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 ที่ได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2561

คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กล่าวถึงโครงการว่า “ในปีนี้ช่อง 7HD ยังคงสานต่อแนวทางสร้างโอกาสทางการศึกษา ในโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 โดยทำการคัดเลือกนักเรียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 42 เขต เขตละ 5 คน รวม 210 คน เพื่อรับทุนการศึกษาทุนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท ต่อปีการศึกษา รวมสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,040,000 บาท ในนามของช่อง 7HD หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาจากโครงการฯ จะเป็นการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นักเรียนต่อไป” 

สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 หรือทาง Facebook Fanpage: Ch7HD, www.ch7.com และ instagram: @Ch7HD หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV และ YouTube: Ch7HD