ช่อง 7HD ร่วมแสดงความยินดี “วันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี กสทช.”

ช่อง 7HD โดย คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว ศิริกุล อัตถปัญญาพล และปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุนสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เนื่องในโอกาส “วันสถาปนา ครบรอบ 7 ปี กสทช.” โดยมี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561