ช่อง 7HD รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561

ช่อง 7HD โดยคุณวิลาสิณี ชัยเพ็ชร หัวหน้าสายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนสถานีฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในแนวคิด ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลัง สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน ณ ศาลาว่าการกลาโหม
 
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ เพื่อตกผลึกแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการประกวด ซึ่งหัวข้อการประกวดในแต่ละปีเน้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
ติดตามชมภาพข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 และช่องทางโซเชียลFanpage: Ch7HD, IG: @Ch7HD, Twitter: @Ch7HD และ เว็บไซต์: www.ch7.com