ช่อง 7HD เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์       ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น   ทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โอกาสนี้ได้ประทานโล่เกียรติคุณแก่บุคคลดีเด่น รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี “นายสมโภชน์ โตรักษา” รองผู้จัดการฝ่ายข่าว  ช่อง 7HD เป็นตัวแทนสถานีฯ เข้ารับประทาน “โล่เกียรติคุณ” ดังกล่าว
   
ติดตามชมภาพข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางโซเชียลFanpage : Ch7HD, IG : @Ch7HD, Twitter : @Ch7HD และทางเว็บไซต์ : www.ch7.com