ระเบียบการแข่งขันแชมป์กีฬา 7HD วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง แชมเปียน คัพ 2019

ระเบียบการแข่งขันแชมป์กีฬา 7HD วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2562

เพื่อให้การแข่งขันแชมป์กีฬา 7HD วอลเลย์บอลเยาวชน​หญิง​ แชมเปียน คัพ 2019 ซึ่งสนับสนุนการ จัดการแข่งขันโดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้ออก ระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้

ข้อที่ 1ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันแข่งขันแชมป์กีฬา 7HD วอลเลย์บอลเยาวชน​หญิง​ แชมเปียน คัพ 2019

ข้อที่ 2ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ข้อที่ 3 ประเภทการแข่งขัน

 • - ประเภททีมหญิง

ข้อที่ 4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม ด้วยการเชิญทีมโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คัดเลือกจากทีมชั้นนำของกีฬาวอลเลย์บอล ระดับเยาวชนหญิง ประจำปี 2018 ลงแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง, โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส, วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยา, โรงเรียนหนองเรือวิทยา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา

ข้อที่ 5 คุณสมบัตินักกีฬา

 • 5.1 ผู้สมัครต้องไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ (ปี พ.ศ.2544)
 • 5.2 ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ส่งเข้าแข่งขันและมีเวลาเรียนในปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 45 วัน
 • 5.3 ผู้สมัครจะลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 6 ข้อปฏิบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 18 คน เจ้าหน้าที่ทีม 5 คน ส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมหลักฐานภายใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬา 14 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน ก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมง ตามโปรแกรมการแข่งขัน

ข้อที่ 7การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • 7.1 เอกสารประกอบการสมัคร
  • - ใบสมัครที่สมาคมฯ กำหนดให้เท่าน้ัน ติดรูปถ่าย และรายละเอียดเรียบร้อย
  • - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริงให้นำไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการ แข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม)
  • - สําเนาใบรับรองสถาบันการศึกษา ติดรูปถ่ายนักเรียน ประทับตราโรงเรียนและลงนามโดย หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน (ตัวจริงให้นำไปแสดงให้คณะกรรมการฯตรวจสอบก่อนการแข่งขันในวันประชุมผู้จัดการทีม)
  • - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ทำการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 17 ห้อง 2 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240

   ข้อที่ 8 กำหนดการแข่งขันวันที่ 6 - 22 สิงหาคม 2562 (รวม 3 สัปดาห์)

   • 8.1 รอบสุดท้าย มีจำนวน 12 แมตช์ แข่งขันทุกวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี สัปดาห์ละ 3 วัน
วันละ 2 คู่/1 สนาม รวมแข่งขัน 2 สัปดาห์ แข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 และ 13-15 สิงหาคม 2562 
ใช้สนามของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เนื่องจากมีสนามแข่งขัน)
   • 8.2 รอบรองชนะเลิศ จำนวน 2 แมตช์ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 และ ชิงชนะเลิศ จำนวน 
1 แมตช์ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

   ข้อที่ 9 สนามแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

   • 9.1 รอบสุดท้าย
    • -โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
    • -โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
   • 9.2 รอบรองชิงชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ
    • - อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ

   ข้อที่ 10 กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

   ข้อที่ 11 การจัดอันดับทีม

   • 11.1. พิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
   • 11.2. ถ้าจำนวนครั้งที่ชนะเท่ากันให้พิจารณาว่าทีมใดมีคะแนนดีกว่า โดยพิจารณาจาก
    • ( ชนะ 3 : 0 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน )
    • ( ชนะ 3 : 1 ทีมที่ชนะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 0 คะแนน )
    • ( ชนะ 3 : 2 ทีมที่ชนะได้ 2 คะแนน ทีมที่แพ้ได้ 1 คะแนน )
   • 11.3. ถ้ายังมีคะแนนรวมเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหารของเซต โดยนำเซตที่ได้ทั้งหมดหารด้วยเซตที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
   • 11.4. ถ้ายังมีผลหารของเซตเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหาร โดยนำคะแนน ที่ได้ทั้งหมดหาร ด้วยคะแนนที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
   • 11.5. ถ้ายังมีผลหารของคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในคู่กรณีนั้นๆ ทีมใดชนะจะได้อันดับทีดีกว่า

   ข้อที่ 12 ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน MIKASA MV 300

   ข้อที่ 13 วิธีจัดการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีม

   • - รอบแรก แบ่งออกเป็น 2 สายๆละ 4 ทีม นำทีมอันดับที่ 1 และ 2 เข้าแข่งขันใน รอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศตามลำดับ
   • - รอบรองชนะเลิศ
    • - ที่ 1 สาย A พบกับ ที่ 2 สาย B
    • - ที่ 2 สาย A พบกับ ที่ 1 สาย B B
   • - รอบชิงชนะเลิศ
    • - ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่ 1

   ข้อที่ 14 เงินรางวัลและสิทธิประโยชน์

   • 14.1 เงินสนับสนุนทีม ทีมละ 50,000 บาท รวมค่าชุดแข่งขัน (ทีมละ 2 ชุด), ค่าพาหนะเดินทาง และกองเชียร์ (ทีมจากต่างจังหวัด ห่างจากกทม. 250 กม. ขึ้นไป มีค่าพาหนะเพิ่มทีมละ 10,000 บาท)
   • 14.2 เงินรางวัลการแข่งขัน
    • - รอบสุดท้าย ทีมชนะนัดละ 5,000 บาท ทีมแพ้นัดละ 2,000 บาท
    • - รอบรองชนะเลิศ ทีมแพ้ทีมละ 20,000 บาท (2 ทีม เป็นเงิน 40,000 บาท)
    • - ชิงชนะเลิศ ทีมชนะ 200,000 บาท ทีมแพ้ 100,000 บาท
   • 14.3 รางวัลนักกีฬาดีเด่นทักษะต่างๆ 5 สาขา 6 รางวัล และรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า
   • (ตามระเบียบของสมาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ดังนี้

    • - ตบหัวเสายอดเยี่ยม 2 รางวัล ทุนการศึกษาคนละ 7,000 บาท
    • - ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท
    • - ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม 2 รางวัล ทุนการศึกษาคนละ 7,000 บาท
    • - เซ็ตยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท
    • - ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 7,000 บาท
    • - นักกีฬาทรงคุณค่า (MVP) 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
   • 14.4 รางวัลพิเศษ กองเชียร์ยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท

   ข้อที่ 15 บทลงโทษ

   • 15.2 ทีมไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 4.3 ไม่นำกองเชียร์มาร่วมเชียร์ในนัดที่ทีมมีการแข่งขันหรือกองเชียร์ไม่ครบตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด ทีมจะต้องถูกปรับ ครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะในรอบสุดท้าย)
   • 15.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการแข่งขันในการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดสด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อน 24 ชั่วโมง
   • 15.4 นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่ทีมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันประท้วงการตัดสิน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและนอกสนามแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
   • 15.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาที่มีนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ทีม, กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้นและครั้งต่อๆไป และคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี

   ข้อที่ 16 หากมีกรณีใดๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัยตามความเหมาะสมแก่กรณี คำชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆอีกไม่ได้

   ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย