ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD 2019

รอบคัดเลือกฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019

รายชื่อโรงเรียนร่วมแข่งขันฟุตบอล แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019

* งานแถลงข่าววันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ห้องสตูดิโอ 1 ช่อง 7HD

ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จังหวัด
1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม แพร่
2 โรงเรียนพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู
3 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด
4 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
5 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพฯ
8 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ
9 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
10 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม
11 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
13 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา๖ นนทบุรี
14 โรงเรียนระยองวิทยาคม (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง สแกนทั้งหมด ระยอง
15 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง
16 โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ
17 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
18 โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพฯ
19 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพฯ
20 โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ชัยภูมิ
21 โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สุพรรณบุรี
22 โรงเรียนชนบทศึกษา ขอนแก่น
23 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี
24 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ชลบุรี
25 โรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพฯ
26 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา เพชรบุรี
27 โรงเรียนสกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม
28 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี
29 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
30 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี
31 โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
32 โรงเรียนผาณิตวิทยา ฉะเชิงเทรา
33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์
34 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ
35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
36 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ
37 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สระแก้ว
38 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ราชบุรี
39 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ฉะเชิงเทรา
40 โรงเรียนถาวรานุกูล (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง ถ่ายเอกสารสํารอง 4 คน (ตัด 4 คนทําให้มีผู้เล่นน้อยกว่า12คน) สมุทรสงคราม
41 โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ
42 โรงเรียนบางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
44 โรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์บุรี
45 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
46 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
47 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตาก
48 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม นครปฐม
49 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี
50 โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงห์บุรี
51 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
52 โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี
53 โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
54 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
55 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
56 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น
57 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ปทุมธานี
58 โรงเรียนขามสะแกแสง นครราชสีมา
59 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
60 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ขอนแก่น
61 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี
62 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
63 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง สแกนทั้งหมด ขอนแก่น
64 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริงทั้งหมด ขอนแก่น
65 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
66 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ
67 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
68 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ
69 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (ถอนทีม) ระยอง
70 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ระยอง
71 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยุธยา
72 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด
73 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
74 โรงเรียนบ้านเกาะรัง (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง สแกนทั้งหมด ลพบุรี
75 โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่
76 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี
77 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์
78 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
79 โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์
80 โรงเรียนประชามงคล กาญจนบุรี
81 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง ถ่ายเอกสาร 13 คน ชัยนาท
82 โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
83 โรงเรียนพุทไธสง บุรีรัมย์
84 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม นนทบุรี
85 โรงเรียนร่องคำ กาฬสินธุ์
86 โรงเรียนบางปะอิน (ไม่ผ่าน) ขาดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมด พระนครศรีอยุธยา
87 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
88 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
89 โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 ขอนแก่น
90 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ยโสธร
91 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
92 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
93 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
94 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ราชบุรี
95 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
96 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
97 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ไม่ผ่าน) ขาดใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ทั้งหมด ขอนแก่น
98 โรงเรียนเขียนเขต ปทุมธานี
99 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์
100 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพฯ
101 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพฯ
102 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ
103 โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" บุรีรัมย์
104 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ สตูล
105 โรงเรียนบุสตานุดดีน สงขลา
106 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ปัตตานี
107 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ขอนแก่น
108 โรงเรียนนิคมวิทยา ระยอง
109 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพฯ
110 โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี
111 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์
112 โรงเรียนห้วยยอด ตรัง
113 โรงเรียนภูเวียง ขอนแก่น
114 โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ สตูล
115 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
116 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพฯ
117 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
118 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สุรินทร์
119 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์
120 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพฯ
121 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
122 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา พะเยา
123 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
124 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
125 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
126 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) กาญจนบุรี
127 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
128 โรงเรียนโชคชัยสามัคดี นครราชสีมา
129 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพฯ
130 โรงเรียนอมตวิทยา ขอนแก่น
131 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ตาก
132 โรงเรียนเมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์
133 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ยโสธร
134 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
135 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพฯ
136 โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ
137 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชลบุรี
138 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี
139 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง เป็นรูปถ่ายเอกสารสีทั้งหมด สระบุรี
140 โรงเรียนฐานปัญญา กรุงเทพฯ
141 โรงเรียนร่มไทรวิทยา สกลนคร
142 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย สมุทรสาคร
143 โรงเรียนอนุกูลนารี (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง สแกนทั้งหมด กาฬสินธุ์
144 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก
145 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี
146 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ
147 โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี
148 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ
149 โรงเรียนปัญญาวรคุณ กรุงเทพฯ
150 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
151 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ
152 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี
153 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
154 โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย
155 โรงเรียนลานสักวิทยา อุทัยธานี
156 โรงเรียนเลิงนกทา (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง เป็นรูปถ่ายเอกสารสีทั้งหมด ยโสธร
157 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม
158 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ กรุงเทพฯ
159 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นครนายก
160 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
161 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
162 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
163 โรงเรียนผดุงอิสลาม นครนายก
164 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
165 โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพฯ
166 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ
167 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
168 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ
169 โรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
170 โรงเรียนกุดจิกวิทยา นครราชสีมา
171 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพฯ
172 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
173 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพฯ
174 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน นนทบุรี
175 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริงทั้งหมด ชลบุรี
176 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ
177 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร
178 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร
179 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
180 โรงเรียนดาราวิทยา นราธิวาส
181 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช
182 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
183 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง ถ่ายเอกสาร 13 คน เพชรบุรี
184 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ลำปาง
185 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
186 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
187 โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพฯ
188 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สุรินทร์
189 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
190 โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
191 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
192 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริงทั้งหมด บุรีรัมย์
193 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
194 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง เป็นรูปถ่ายเอกสารสีทั้งหมด สตูล
195 โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพฯ
196 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี
197 โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา
198 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี
199 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว
200 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
201 โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
202 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
203 โรงเรียนดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
204 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
205 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
206 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
207 โรงเรียนไทรน้อย นนทบุรี
208 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ
209 โรงเรียนด่านขุนทด นครราชสีมา
210 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
211 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 และ แผงรูป รูปถ่ายไม่ชัดเจน นครปฐม
212 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
213 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
214 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม
215 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ
216 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ (ไม่ผ่าน) ใบสมัคร / ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 และแผงรูป ถ่ายเอกสารสีทั้งหมด ชลบุรี
217 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ
218 โรงเรียนอินทร์บุรี สิงห์บุรี
219 โรงเรียนแสนสุข ชลบุรี
220 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี
221 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา
222 โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา
223 โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา
224 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพฯ
225 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
226 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
227 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
228 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
229 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
230 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
231 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
232 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพฯ
233 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
234 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (ถอนทีม) พะเยา
235 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ไม่ผ่าน) ใบรับรองการศึกษา ปพ.7 ไม่ติดรูปถ่ายจริง สแกนทั้งหมด นครราชสีมา
236 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
237 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
238 โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สงขลา
239 โรงเรียนศาสนบำรุง สงขลา
240 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา
241 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (ทีมวาง A) สมุทรปราการ
242 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
243 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ทีมวาง A) ชลบุรี
244 โรงเรียนสารวิทยา (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
245 โรงเรียนปทุมคงคา (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
246 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
247 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
248 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (ทีมวาง A) กรุงเทพฯ
249 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี (ทีมวาง B) ปทุมธานี
250 โรงเรียนวิชูทิศ (กีฬากรุงเทพมหานคร) (ทีมวาง B) กรุงเทพฯ
251 โรงเรียนอัสสัมชัญ (ทีมวาง B) กรุงเทพฯ
252 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (ทีมวาง B) ชลบุรี
253 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม (ทีมวาง B) นนทบุรี
254 โรงเรียนธัญรัตน์ (ทีมวาง B) ปทุมธานี
255 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทีมวาง B) กรุงเทพฯ
256 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ (ทีมวาง B) กรุงเทพฯ
  โรงเรียนวารินชำราบ (ทดแทน) จ.อุบลราชธานี
  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (ทดแทน) จ.สงขลา
  โรงเรียนอรัญประเทศ (ทดแทน) จ.สระแก้ว
  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ (ทดแทน) จ.กาญจนบุรี
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ *สละสิทธิ์ กรุงเทพฯ
  โรงเรียนโยธินบูรณะ (ทดแทน) กรุงเทพฯ
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ (ทดแทน) กรุงเทพฯ
  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด (ทดแทน) จ.ตาก
  โรงเรียนสารคามพิทยาคม (ทดแทน) จ.มหาสารคาม
  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา (ทดแทน) จ.นนทบุรี
  โรงเรียนคงทองวิทยา (ทดแทน) จ.นครปฐม
  โรงเรียนพูลตาหลวงวิทยา (ทดแทน) จ.ชลบุรี
  โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม (ทดแทน) จ.นครราชสีมา
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ทดแทน) จ.ฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม *สละสิทธิ์ กรุงเทพฯ
  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย (ทดแทน) จ.ประจวบคีรีขันธ์
  โรงเรียนปากเกร็ด (ทดแทน) จ.นนทบรุี
  โรงเรียนบัวแก้วเกษร (ทดแทน) จ.ปทุมธานี
  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (ทดแทน) จ.สมุทรปราการ
  โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม (ทดแทน) กรุงเทพฯ
  โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ (ทดแทน) จ.พระนครศรีอยุธยา
  โรงเรียนบางลี่วิทยา (ทดแทน) จ.สุพรรณบุรี