ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD 2022

ทำเนียบแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2022

ราชวินิตบางเขน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2019

ผลการแข่งขันทั้งหมด
ราชวินิตบางเขน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 HD 2019

แชมป์ : ราชวินิตบางเขน (ชนะ อัสสัมชัญธนบุรี 4-2)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : อาทิตย์ หนองใด (ราชวินิตบางเขน)

ดาวซัลโว: ธีรศักดิ์ เผยพิมาย  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 13 ประตู

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2018

ผลการแข่งขันทั้งหมด
สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2018

แชมป์ : สุรศักดิ์มนตรี (ชนะ ราชวินิตบางเขน 3-2)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ศราวุฒิ ถานะ (สุรศักดิ์มนตรี)

ดาวซัลโว : พีรพล จิตรสิงห์  ((ราชวินิตบางเขน) จำนวน 11 ประตู.

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2017

ผลการแข่งขันทั้งหมด
สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2017

แชมป์ : สุรศักดิ์มนตรี (ชนะ ราชวินิตบางเขน 7-1)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : นันทวุฒิ อ่อนลมูล (สุรศักดิ์มนตรี)

ดาวซัลโว : ศราวุฒิ ถานะ  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 16 ประตู.

โพธินิมิตวิทยาคม ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2016

ผลการแข่งขันทั้งหมด
โพธินิมิตวิทยาคม ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2016

แชมป์ : โพธินิมิตวิทยาคม (ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 4-2)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปรเมศย์ อาจวิไล (โพธินิมิตวิทยาคม)

ดาวซัลโว : ชนายุทธ ศรีสวัสดิ์  (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 16 ประตู.

สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2015

ผลการแข่งขันทั้งหมด
สุรศักดิ์มนตรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2015

แชมป์ : สุรศักดิ์มนตรี (ชนะ ท่าข้ามพิทยาคม 3-0)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ประกายเกียรติ สุขคง (สุรศักดิ์มนตรี)

ดาวซัลโว : เจษฎากร ขาวงาม  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 17 ประตู.

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2014

ผลการแข่งขันทั้งหมด
อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2014

แชมป์ : อัสสัมชัญธนบุรี (ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 2-0)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : วิริทธิ์พล ชนกกวินกุล (อัสสัมชัญธนบุรี)

ดาวซัลโว : วิศรุต อิ่มอุระ  (สุรศักดิ์มนตรี) จำนวน 17 ประตู.

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2013

ผลการแข่งขันทั้งหมด
อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2013

แชมป์ : อัสสัมชัญธนบุรี (ชนะ ราชวินิตบางแก้ว 4-2)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปฏิภาณ ปิ่นเสริมสูตรศรี (อัสสัมชัญธนบุรี)

ดาวซัลโว : ณัฐวุฒิ นามทิพย์ (วัดสุทธิวราราม) และ เกรียรติศักดิ์ ธูปขุนทด (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 12 ประตู

อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2012

ผลการแข่งขันทั้งหมด
อัสสัมชัญธนบุรี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2012

แชมป์ : อัสสัมชัญธนบุรี (ชนะ อัสสัมชัญศรีราชา 3-0)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ก้องภพ ลวดทรง (อัสสัมชัญธนบุรี)

ดาวซัลโว : อภิพัฒน์ สอิงทอง (กีฬา จ.ขอนแก่น) และ วิทูร สุขจิตร (สารวิทยา) จำนวน 11 ประตู

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2011

ผลการแข่งขันทั้งหมด
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2011

แชมป์ : สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี (ชนะจุดโทษ กีฬากรุงเทพมหานคร 6-4)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : อนุพงษ์ กิจพิบูลย์ (สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี)

ดาวซัลโว : จาตุรงณ์ พิมพ์คูณ (กีฬากรุงเทพมหานคร) จำนวน 22 ประตู

อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2010

ผลการแข่งขันทั้งหมด
อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2010

แชมป์ : อัสสัมชัญศรีราชา (ชนะ ราชวินิตบางแก้ว 2-1)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : วานิช ใจแสน (อัสสัมชัญศรีราชา)

ดาวซัลโว : ธวัชชัย บุพศิริ (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 20 ประตู

อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2009

ผลการแข่งขันทั้งหมด
อัสสัมชัญศรีราชา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2009

แชมป์ : อัสสัมชัญศรีราชา (ชนะจุดโทษ กรุงเทพคริสเตียนฯ 5-3)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : อนุวัฒน์ นาคเกษม (อัสสัมชัญศรีราชา)

ดาวซัลโว : อนุวัฒน์ นาคเกษม (อัสสัมชัญศรีราชา) จำนวน 13 ประตู

สารวิทยา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2008

ผลการแข่งขันทั้งหมด
สารวิทยา ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2008

แชมป์ : สารวิทยา (ชนะ ราชวินิตบางแก้ว 7-3)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : จิราวุฒิ สารนันท์ (สารวิทยา)

ดาวซัลโว : จิราวุฒิ สารนันท์ (สารวิทยา) จำนวน 16 ประตู

ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2007

ผลการแข่งขันทั้งหมด
ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2007

แชมป์ : ราชวินิตบางแก้ว (ชนะ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 3-1)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปิยะชาติ ศรีมะเรือง (ราชวินิตบางแก้ว)

ดาวซัลโว : สุรศักดิ์ คุ้มกัน (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 12 ประตู

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2006

ผลการแข่งขันทั้งหมด
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2006

แชมป์ : จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ชนะ ปทุมคงคา 1-0)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ประสาน อนันตชัยสิทธิ์ (จุฬาภรณราชวิทยาลัย)

ดาวซัลโว : ฉัตรชัย นาควิจิตร (ราชวินิตบางแก้ว) และ จีรยุทธ มณีโคตร (อัสสัมชัญศรีราชา) จำนวน 16 ประตู

ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2005

ผลการแข่งขันทั้งหมด
ราชวินิตบางแก้ว ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2005

แชมป์ : ราชวินิตบางแก้ว (ชนะ ปทุมคงคา 6-1)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : สมรชัย พลายงาม (ราชวินิตบางแก้ว)

ดาวซัลโว : ฉัตรชัย นาควิจิตร (ราชวินิตบางแก้ว) จำนวน 18 ประตู

พณิชยการราชดำเนิน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2004

พณิชยการราชดำเนิน ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2004

แชมป์ : พณิชยการราชดำเนิน (ชนะ วัดสุทธิวราราม 6-4)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : วุฒิศักดิ์ มณีสุข (พณิชยการราชดำเนิน)

ดาวซัลโว : ปิยะชาติ ถามะพันธ์ (กรุงเทพคริสเตียนฯ) จำนวน 13 ประตู

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2003

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีมแชมป์ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2003

แชมป์ : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ชนะ ปทุมคงคา 5-3)

นักฟุตบอลยอดเยี่ยม : ปิยะชาติ ถามะพันธ์ (กรุงเทพคริสเตียนฯ)

ดาวซัลโว : เอกพงษ์ สุรัตน์สว่าง (ปทุมคงคา) จำนวน 11 ประตู