ฟุตบอลแชมป์กีฬา7HD 2019

สายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019 รอบคัดเลือก

สายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019 รอบคัดเลือก

วันแข่งขัน รอบแรก 7 ต.ค. / รอบสอง-สาม 8-13 ต.ค. / รอบสี่ 64 ทีม-รอบห้า 32 ทีม 13-15 ต.ค. / รอบหก 16 ทีม 16 ต.ค. 62
ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ตารางคู่แข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2019 รอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบแรก)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที


คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 08.30 น.  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา พบ โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน  0-4
2 09.10 น. โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม พบ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี  0-4
3 09.50 น.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พบ โรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  3-5
4 10.30 น. โรงเรียนบัวแก้วเกษร พบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 0(3)-0(2)
5 11.10 น. โรงเรียนวชิราลัย พบ โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"    3-1
6 11.50 น. โรงเรียนอินทร์บุรี พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์   0-10
7 12.30 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 3-0
8 13.10 น. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี พบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   1-10
9 13.50 น. โรงเรียนวัดสระเกศ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 0-3
10 14.30 น. โรงเรียนมักกะสันพิทยา พบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0-5
11 15.10 น. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปส. 3-2

สนามที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
12 08.30 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ พบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 4-1
13 09.10 น. โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม พบ โรงเรียนดาราวิทยา 2-0
14 09.50 น. โรงเรียนวัดพุทธบูชา พบ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 2-1
15 10.30 น. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พบ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 4-0
16 11.10 น. โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" พบ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"  0(2)-0(3)
17 11.50 น. โรงเรียนชนบทศึกษา พบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  2-0
18 12.30 น. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ พบ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1-4
19 13.10 น. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  0-3
20 13.50 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1(6)-1(7)
21 14.30 น. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พบ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 5-0
22 15.10 น. โรงเรียนปัญญาวรคุณ พบ โรงเรียนศาสนบำรุง 0-3

สนามที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
23 08.30 น. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร พบ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  1(3)-1(1)
24 09.10 น. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา พบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี  1(5)-1(4)
25 09.50 น. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พบ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   6-1
26 10.30 น. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา พบ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง   2-1
27 11.10 น. โรงเรียนท.ปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0-9
28 11.50 น. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 2-0
29 12.30 น. โรงเรียนผาณิตวิทยา พบ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 3-2
30 13.10 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พบ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 3-1
31 13.50 น. โรงเรียนร่มไทรวิทยา พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง   0-6
32 14.30 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒   2-4

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบสอง)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที


คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
33 08.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี พบ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"  2-3
34 09.10 น. โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม พบ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"  3-1
35 09.50 น. โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ พบ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1-5
36 10.30 น. โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน พบ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   3-2
37 11.10 น. โรงเรียนประชามงคล พบ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย   1-6
38 11.50 น. โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม พบ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 4-1
39 12.30 น. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ พบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   4-1
40 13.10 น. โรงเรียนสกลวิสุทธิ พบ โรงเรียนอรัญประเทศ 2-1
41 13.50 น. โรงเรียนคงทองวิทยา พบ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"   2-4
42 14.30 น. โรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) พบ โรงเรียนบัวแก้วเกษร   2-1

สนามที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
43 08.30 น. โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พบ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  4-0
44 09.10 น. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม พบ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  3-1
45 09.50 น. โรงเรียนเมืองศรีเทพ พบ โรงเรียนเขียนเขต   0-10
46 10.30 น. โรงเรียนสาธิตแห่งม.เกษตรศาสตร์ พบ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 0-4
47 11.10 น. โรงเรียนนาหลวง พบ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 0-5
48 11.50 น. โรงเรียนวชิราลัย พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์    1-5
49 12.30 น. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ พบ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 0-6
50 13.10 น. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี พบ โรงเรียนไทรน้อย 0(2)-0(3)
51 13.50 น. โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา พบ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 0-3
52 14.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 6-0

สนามที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
53 08.30 น. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" พบ โรงเรียนพิชญบัณฑิต    0-8
54 09.10 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2-5
55 09.50 น. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม พบ โรงเรียนร่องคำ 1-2
56 10.30 น. โรงเรียนหัวถนนวิทยา พบ โรงเรียนโยธินบูรณะ 4-1
57 11.10 น. โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" พบ โรงเรียนบางลี่วิทยา 2-3
58 11.50 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา๖ พบ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 2-0
59 12.30 น. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน พบ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 0-4
60 13.10 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) พบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 3(8)-3(7)
61 13.50 น. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พบ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1-0
62 14.30 น. โรงเรียนสิริรัตนาธร พบ โรงเรียนผดุงอิสลาม 5-0

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบสอง)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
63 08.30 น. โรงเรียนศรีพฤฒา พบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1-6
64 09.10 น. โรงเรียนฐานปัญญา พบ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   3-1
65 09.50 น. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ พบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 5-1
66 10.30 น. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พบ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1-3
67 11.10 น. โรงเรียนพุทไธสง พบ โรงเรียนสิงห์บุรี   0-2
68 11.50 น. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พบ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1-2
69 12.30 น. โรงเรียนบัวใหญ่ พบ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1-3
70 13.10 น. โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม พบ โรงเรียนกันทรารมณ์   0-3
71 13.50 น. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด พบ โรงเรียนแสนสุข   2(3)-2(5)
72 14.30 น. โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม พบ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 2-1

สนามที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
73 08.30 น. โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย พบ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  0-4
74 09.10 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พบ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  3-2
75 09.50 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี พบ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม   6-0
76 10.30 น. โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา พบ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 2-0
77 11.10 น. โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1-3
78 11.50 น. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พบ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 2-1
79 12.30 น. โรงเรียนชุมแพวิทยายน พบ โรงเรียนบางระจันวิทยา 2-3
80 13.10 น. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม พบ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 0-2
81 13.50 น. โรงเรียนด่านขุนทด พบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 0-1
82 14.30 น. โรงเรียนกัลยาณวัตร พบ โรงเรียนทับปุดวิทยา   3-0

สนามที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
83 08.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สป. พบ โรงเรียนสูงเนิน  0-1
84 09.10 น. โรงเรียนชนบทศึกษา พบ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1-4
85 09.50 น. โรงเรียนหนองโพวิทยา พบ โรงเรียนห้วยยอด 3-0
86 10.30 น. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ชนะบาย โรงเรียนนิคมวิทยา -
87 11.10 น. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ พบ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 1-0
88 11.50 น. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา พบ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์   1(4)-1(3)
89 12.30 น. โรงเรียนนางรอง พบ โรงเรียนมหรรณพาราม 7-0
90 13.10 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร พบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1-0
91 13.50 น. โรงเรียนวารินชำราบ พบ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 4-1
92 14.30 น. โรงเรียนผดุงปัญญา พบ โรงเรียนขามสะแกแสง 6-0

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบสอง)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
93 08.30 น. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พบ โรงเรียนลานสักวิทยา  1-3
94 09.10 น. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พบ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม 0-2
95 09.50 น. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พบ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 0-2
96 10.30 น. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พบ โรงเรียนศาสนบำรุง 9-0
97 11.10 น. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พบ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม   2-5
98 11.50 น. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ พบ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 4-0
99 12.30 น. โรงเรียนปากช่อง พบ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์   1-0
100 13.10 น. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พบ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1-4
101 13.50 น. โรงเรียนดอนคาวิทยา พบ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 2-4
102 14.30 น. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร พบ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา   1(4)-1(3)

สนามที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
103 08.30 น. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ พบ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1   3(5)-3(4)
104 09.10 น. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พบ โรงเรียนปากเกร็ด  5-0
105 09.50 น. โรงเรียนวัดสังเวช พบ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 2(4)-2(5)
106 10.30 น. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3-2
107 11.10 น. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พบ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  1(3)-1(4)
108 11.50 น. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พบ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 3-1
109 12.30 น. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ พบ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 4-0
110 13.10 น. โรงเรียนสามโคก พบ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.นครนายก  4-1
111 13.50 น. โรงเรียนทวีธาภิเศก พบ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม   0(4)-0(3)
112 14.30 น. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พบ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 2-0

สนามที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
113 08.30 น. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒  7-0
114 09.10 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   3-0
115 09.50 น. โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ พบ โรงเรียนวัดราชาธิวาส   5-2
116 10.30 น. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  2-0
117 11.10 น. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ พบ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 0-5
118 11.50 น. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) พบ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   2(9)-2(8)
119 12.30 น. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พบ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 2(2)-2(4)
120 13.10 น. โรงเรียนผาณิตวิทยา พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0-2
121 13.50 น. โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ พบ โรงเรียนเทพลีลา 1(5)-1(4)
122 14.30 น. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา พบ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  2-3

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบสอง)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที


คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
123 08.30 น. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา พบ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์  3(6)-3(5)
124 09.10 น. โรงเรียนศรีนคร พบ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่   2-3
125 09.50 น. โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 พบ โรงเรียนปทุมวิไล 3-0
126 10.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 0(4)-0(5)
127 11.10 น. โรงเรียนบางบัวทอง พบ โรงเรียนดารุลมาเรฟมูลนิธิ  2-1
128 11.50 น. โรงเรียนบุสตานุดดีน พบ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม  2-0

สนามที่ 1 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
129 12.30 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"   7-0
130 13.10 น. โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม พบ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 0-3
131 13.50 น. โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน พบ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 0-4
132 14.30 น. โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม พบ โรงเรียนภูเวียง 3-1

สนามที่ 2 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
133 08.30 น. โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร พบ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์   1-8
134 09.10 น. โรงเรียนสกลวิสุทธิ พบ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 0-3
135 09.50 น. โรงเรียนอบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) พบ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0-2
136 10.30 น. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม พบ โรงเรียนวิชูทิศ (กีฬากรุงเทพมหานคร) 0-4
137 11.10 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบ โรงเรียนเขียนเขต   3-1
138 11.50 น. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง พบ โรงเรียนกุดจิกวิทยา   1-2
139 12.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   3-1
140 13.10 น. โรงเรียนไทรน้อย พบ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1-0
141 13.50 น. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 0-9
142 14.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พบ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 0-5

สนามที่ 3 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
143 08.30 น. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พบ โรงเรียนร่องคำ 1-0
144 09.10 น. โรงเรียนหัวถนนวิทยา พบ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒  0-6
145 09.50 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนบางลี่วิทยา   7-1
146 10.30 น. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา๖ พบ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม   0-3
147 11.10 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) พบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 5-1
148 11.50 น. โรงเรียนสิริรัตนาธร พบ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1-4
149 12.30 น. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม พบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1-0
150 13.10 น. โรงเรียนฐานปัญญา พบ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 3-0
151 13.50 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ พบ โรงเรียนสิงห์บุรี  1(8)-1(7)
152 14.30 น. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม พบ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   0-1

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบสาม)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
153 08.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา   2-0
154 09.10 น. โรงเรียนกันทรารมณ์ พบ โรงเรียนแสนสุข 0(2)-0(3)
155 09.50 น. โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม พบ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 0-4
156 10.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 0-3
157 11.10 น. โรงเรียนศรัทธาสมุทร พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 0-5
158 11.50 น. โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1-2
159 12.30 น. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พบ โรงเรียนบางระจันวิทยา 2-0
160 13.10 น. โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม พบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 0-8
161 13.50 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง   4-0
162 14.30 น. โรงเรียนกัลยาณวัตร พบ โรงเรียนสูงเนิน 1-3

สนามที่ 2 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
163 08.30 น. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พบ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1-3
164 09.10 น. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   0-1
165 09.50 น. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร พบ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 0-1
166 10.30 น. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา พบ โรงเรียนนางรอง   2-4
167 11.10 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร พบ โรงเรียนวารินชำราบ 1-0
168 11.50 น. โรงเรียนผดุงปัญญา พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ   0-2
169 12.30 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนลานสักวิทยา   5-0
170 13.10 น. โรงเรียนพัฒนาอิสลาม พบ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1-0
171 13.50 น. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พบ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 5-0
172 14.30 น. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ พบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   2-1

สนามที่ 3 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
173 08.30 น. โรงเรียนสนามชัยเขต พบ โรงเรียนปากช่อง 0-1
174 09.10 น. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) พบโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  1(4)-1(3)
175 09.50 น. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร พบ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์   4-0
176 10.30 น. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 3-1
177 11.10 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   1-0
178 11.50 น. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม พบ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  2-0
179 12.30 น. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พบ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 3-2
180 13.10 น. โรงเรียนสามโคก พบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1(3)-1(2)
181 13.50 น. โรงเรียนดรุณาราชบุรี พบ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1(4)-1(3)
182 14.30 น. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พบ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 0-1

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบสาม)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที


คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
183 08.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ 5-2
184 09.10 น. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พบ โรงเรียนธัญรัตน์ 0-4
185 09.50 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร   4-0
186 10.30 น. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) พบ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 3-0
187 11.10 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พบ น. โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 3-1
188 11.50 น. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ พบ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 7-0
189 12.30 น. โรงเรียนอมตวิทยา พบ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 2-1
190 13.10 น. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ พบ โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 1(3)-1(4)
191 13.50 น. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พบ โรงเรียนบางบัวทอง 1(9)-1(8)
192 14.30 น. โรงเรียนบุสตานุดดีน พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม   0-8

สนามที่ 2 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
193 08.30 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์   3-0
194 09.10 น. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย พบ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 3-2
195 09.50 น. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ พบ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 2-0
196 10.30 น. โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พบ โรงเรียนวิชูทิศ (กีฬากรุงเทพมหานคร)   0(6)-0(5)
197 11.10 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบ โรงเรียนกุดจิกวิทยา   2-1
198 11.50 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนไทรน้อย   3-0
199 12.30 น. โรงเรียนพรตพิทยพยัต พบ โรงเรียนพิชญบัณฑิต   0-4
200 13.10 น. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พบ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 3-4
201 13.50 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม   2-3
202 14.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) พบ โรงเรียนสามพรานวิทยา 2-0

สนามที่ 3 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
203 08.30 น. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม พบ โรงเรียนฐานปัญญา  1-3
204 09.10 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ พบ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   4-1
205 09.50 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบ โรงเรียนแสนสุข 8-0
206 10.30 น. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม พบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1-3
207 11.10 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 4-0
208 11.50 น. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1-0
209 12.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ โรงเรียนสูงเนิน   4-0
210 13.10 น. โรงเรียนหนองโพวิทยา พบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1(4)-1(3)
211 13.50 น. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ พบ โรงเรียนนางรอง 1-3
212 14.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ 0-3

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

สนามที่ 1 (รอบสี่)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 15 นาที

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
213 08.30 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม  3-0
214 09.10 น. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พบ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 3(6)-3(7)
215 09.50 น. โรงเรียนปากช่อง พบ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 3-1
216 10.30 น. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร พบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1-2
217 11.10 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  3-1
218 11.50 น. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พบ โรงเรียนสามโคก 2-0
219 12.30 น. โรงเรียนดรุณาราชบุรี พบ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 3-1
220 13.10 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบ โรงเรียนธัญรัตน์ 7-1
221 13.50 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) 3-2
222 14.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พบ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 0(2)-0(1)

สนามที่ 2 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
223 08.30 น. โรงเรียนอมตวิทยา พบ โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 1(8)-1(9)
224 09.10 น. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 0-5

สนามที่ 2 (รอบห้า)

* แข่งครึ่งละ 25 นาที

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
225 10.00 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย    1(4)-1(3)
226 11.00 น. . โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ พบ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 4-0
227 12.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์   3-1

สนามที่ 3 (รอบห้า)

* แข่งครึ่งละ 25 นาที

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
228 09.00 น. โรงเรียนพิชญบัณฑิต พบ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒   1-3
229 10.00 น. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 2-1
230 11.00 น. โรงเรียนฐานปัญญา พบ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   3(9)-3(10)
231 12.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 10-2
232 13.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี พบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี   1-2

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

สนามที่ 2 (รอบห้า)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 25 นาที

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
233 09.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ โรงเรียนหนองโพวิทยา   3-1
234 10.00 น. โรงเรียนนางรอง พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ   1-7
235 11.00 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์   4-1
236 12.00 น. โรงเรียนปากช่อง พบ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   4-3
239 13.00 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า   2-0
240 14.00 น. โรงเรียนบ้านไผ่ ข.ก.5 พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม   1-9

สนามที่ 1 (รอบห้า)

* แข่งครึ่งละ 25 นาที

 
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
237 09.00 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  2-1
238 10.00 น. โรงเรียนดรุณาราชบุรี พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 2-6

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

สนามที่ 2 (รอบหก)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม
* แข่งครึ่งละ 25 นาที


คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
241 08.00 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์    0-3
242 09.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒   5-1
243 10.00 น. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   5-1
244 11.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี   8-1
245 12.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ  โรงเรียนอัสสัมชัญ   1-5
246 13.00 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนปากช่อง   4-1
247 14.00 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี   4-2
248 15.00 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม   1-6