TOP

ช่อง 7HD ชวนผลิตสื่อสร้างสรรค์ แสดงพลังคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “7HD NEWS IDEA CONTEST”

16 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ โครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST

ลำดับ
มหาวิทยาลัย
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง
1.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีม : โกทูไกล
เรื่อง : คุณจ่าย โลกเจ็บ
2.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทีม : Newsters (นิวส์เตอร์)
เรื่อง : ความเกลียดฉบับออนไลน์
3.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทีม : Speed New
เรื่อง : เพศที่ 3 กับการใช้ชีวิต
4.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทีม : ไขแป้ป (Kaipap)
เรื่อง : ตีแผ่ปัญหาครูทำโทษเด็ก
5.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทีม : On Fire
เรื่อง : เกม
6.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทีม : Perspective
เรื่อง : พิการสามารถ (We are (dis) able)
7.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีม : 5 ECON
เรื่อง : แก่แต่เก๋า เราก็เก็ต
8.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ทีม : คน เกือบ จริง
เรื่อง : ใจมันรัก จะพักหรือไปต่อ
9.
มหาวิทยาลัยพายัพ
ทีม : The Halo
เรื่อง : ธุรกิจแอบแฝงในต่างแดน
10.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ทีม : CA Class A
เรื่อง ครรภ์ไม่พึงประสงค์
11.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทีม Fax
เรื่อง เคราะห์กรรมที่อ่าวอุดม
12.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ทีม : 8 E 88
เรื่อง : ยุทธศาสตร์ปราชญ์ทะเล
13.
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ทีม : ก๋วยเตี๋ยวเรือ
เรื่อง : ความสุขของบะหมี่เกี๊ยว
14.
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ทีม : 7 สี 6 เสียง
เรื่อง : รถเมล์ไทยสไตล์วินเทจ ?
15.
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ทีม : Happyiness
เรื่อง : มีฉันไว้ทำไม ?
16.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทีม : Cv Cv
เรื่อง : ทางรอดไร้ทางเลือก

ผลิตสารคดีเชิงข่าวในหัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

กำหนดการ

กรกฎาคม

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST

22กรกฎาคม

-

31สิงหาคม

เปิดรับสมัครและรับ Proposal ชิ้นงานสารคดีที่ส่งเข้าประกวด

กันยายน

คัดเลือกและประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 16 ทีม

กันยายน

กิจกรรม Coaching โดยโค้ช คุณภาพจากช่อง 7HD

กันยายน

-

15ตุลาคม

ระยะเวลาการผลิตชิ้นงานสารคดี (15 ตุลาคม ปิดรับผลงานวันสุดท้าย)

16 - 31ตุลาคม

ตัดสิน 7 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบจากทั้งหมด 16 ทีม

1พฤศจิกายน

ประกาศผล 7 ทีมสุดท้าย

5พฤศจิกายน

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์

ประธานโครงการส่งเสริมความแข็มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสทช.)

ผศ.พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป

กรรมการหลักสูตร นวัตกรรมโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์กรรมการบริหาร สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.)

ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

ที่ปรึกษาฝ่ายข่าว-เศรษฐกิจ ช่อง 7HD

คุณอลงค์กร จุฬารัตน์

ผู้อำนวยการผลิต บริษัท ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด

คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณปิยะพงษ์ โพธิ์สูง

ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ ช่อง7HD

คุณสมโภชน์ โตรักษา

รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD

คุณกฤษณะ อนุชน

ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายข่าว ช่อง 7HD

คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7HD

โค้ชคุณภาพจากช่อง 7HD