12 ต.ค. 2560 | 20:07 น.

ประชาชนไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ซุ้มบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐาน ณ ซุ้มบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ ถนนหน้าพระลาน เพื่อให้ประชาชนไปกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ มีประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เดินทางมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

โดยส่วนใหญ่นำพวงมาลัย ดอกไม้สด ดอกดาวเรือง ดอกรัก และดอกมะลิ มากราบถวายสักการะ เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบเพื่อรักษาความปลอดภัย กำหนดเส้นทางให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองบริเวณถนนหลังศาลหลักเมือง และบริเวณท่าช้าง มีการตรวจบัตรประชาชน ตรวจร่างกาย และกระเป๋า โดยเปิดให้ประชาชนไปกราบถวายสักการะได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับพวงมาลัยจำนวนมากที่ประชาชนนำไปกราบถวายสักการะ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้นำไปตกแต่งภายในสวนรมณีนาถ ซึ่งได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประดิษฐาน เพื่อให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวและออกกำลังกายได้กราบสักการะแสดงความอาลัยอีกด้วย