12 พ.ย. 2559 | 10:24 น.

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เรื่อง การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป 1/2