5 พ.ย. 2559 | 12:01 น.

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1/2