4 พ.ย. 2559 | 15:31 น.

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เรื่อง พระราชประวัติ และการจัดตั้งโครงการในพระราชดำริต่างๆ 2/2