20 ต.ค. 2559 | 13:15 น.

อาชีวศึกษาหนองคายแปรอักษรเลขเก้าล้อมด้วยหัวใจ ถวายความอาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายแปรอักษร ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้จัดกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่ลานหน้าเสาธง

นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้อ่านประกาศสำนักพระราชวัง จากนั้นได้สงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ลงนามถวายอาลัย และผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จำนวน 999 คน ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลขเก้า ล้อมรอบด้วยหัวใจ เพื่อถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ยังได้ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ให้กับประชาชนตลอดระยะเวลา 1 ปี.ด้วย

Ch7news