เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗