กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ทรัพย์ในดิน สินในกว๊าน

พฤหัสบดี  22 พ.ย. 61   “กระจกหกด้าน” ตอน “ทรัพย์ในดิน สินในกว๊าน” วิถีชีวิตรอบกว๊านพะเยา อาณาจักรโบราณพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างงานสร้างรายได้ท่ามกลางบึงน้ำ สะท้อนความงดงามของธรรมชาติ ส่งต่อมายังชุมชน และคนท้องถิ่น

ออกอากาศ : 22 พ.ย. 2561