กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ลมหายใจของลิเกป่า

“กระจกหกด้าน” ตอน “ลมหายใจของลิเกป่า” ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของภาคใต้ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย หากแขกแดง หรือลิเกป่า จังหวัดตรัง ยังคงหลงเหลือผู้แสดงที่สืบสานลมหายใจสุดท้ายของงานศิลปะของบรรพบุรุษเพียง 2 คณะ

ออกอากาศ : 15 พ.ย. 2561