ชาวปากพนัง ยังคงต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขัง

No Video!!