6 จังหวัดใต้ ยังเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย

No Video!!