ผู้ว่ารับมอบใบยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

No Video!!