หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมกันขุดลอกคลอง กำจัดเศษขยะและวัชพืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง

This content has expired.