ภาพเป็นข่าว : เมนูเปิบพิศดาร! ภัตตาคารจีนเสิร์ฟปลาไหลเป็นๆ ลงหม้อไฟร้อนๆ

This content has expired.