ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗