ถ่ายทอดสด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญทั่วไป) / ระบบจะถ่ายทอดสด เมื่อได้รับสัญญาณ