10 ทีมสุดท้ายฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี


โรงเรียนสตรีวิทยา2

ผู้จัดการทีม ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 1 นางบุญสม เดชธรรมฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม 2 นางชนิกา หวังกิจ
ผู้ควบคุมทีม นายอภินันท์ หมวดชนะ
ผู้ฝึกสอน พออ.กัณวีร์ ทองซิว
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 นายจตุรงค์ ศิรอนุกุลพงศ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 2 จอ.ประสงค์ แสงสุรีย์
เจ้าหน้าที่ทีม นายศุภชัย อนันตธนารักษ์

รายชื่อนักกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1. นายธีรวัตร บุญไกร GK 6. นายศักรินทร์ ทองขวิด 11. นายอัครวัฒน์ โชคปิยะเศรชฐ์
2. นายวงศธร ศิริมา 7. นายปาณัท สาครเสถียร 12. นายศิวะ ยาดอว์
3. นายธนพล กิ่งสวัสดิ์ 8. นายสุนทร พรหมวิหาร 13. นายสุรศักดิ์ สมรัตน์
4. นายธนพงษ์ บุญทับ 9. นายปุณณภพ นามอนุ 14. นายเอกณรงค์ หนูบรรจง
5. นายกิตติภัฎ แดงเภา 10. นายวรภัทร ผนิดา 15. นายคามิน กันหะเสลา GK

ข่าวโรงเรียนสตรีวิทยา2

กำลังอัพเดทข้อมูล กรูณารอ..

คลิปย้อนหลังโรงเรียนสตรีวิทยา2

กำลังอัพเดทข้อมูล กรูณารอ..